Ta strona używa COOKIES.
OK, zamknij
strona główna
LOGIN:    HASŁO:  
            
SZUKAJ:  
Jak kupować

  Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Złożenie przez klienta zamówienia na określoną pozycję oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 


REGULAMIN
Zasady zakupu książek za pośrednictwem sieci Internet.

1.  Bielski Antykwariat Naukowy  Małgorzata Malczewska  _ ofertę sprzedaży prowadzi za pośrednictwem sieci Internet  pod adresem;  http:// www.antykwariat.bielsko.pl

2   Oferta i realizowanie zamówień obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3   Do zakupów z oferty upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

4   Klient przy składaniu pierwszego zamówienia wypełnia formularz, na którym podaje dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail) a przy kolejnych zakupach posługuje się loginem i hasłem podanym podczas pierwszej rejestracji.

5   Realizacja zamówienia następuje po sprawdzeniu prawidłowości wypełnionego zamówienia, formy płatności i formy wysyłki.

6   Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest poprzez e-mail na adres poczty podanej na arkuszu zgłoszeniowym.

7   Antykwariat zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówień.
Zamówienie nie będzie realizowane w przypadku, gdy:
- nie zostanie uiszczona wpłata na wskazane konto w należytej wysokości i ustalonym terminie,
- przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub zostanie zwrócona przez pocztę.

8.  Wysyłając zamówienie Klient oświadcza,że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Klienta postanowień. Regulaminu, antykwariat ma prawo unieważnić złożone zamówienie.

9.   Zamówienia złożone w dni robocze po godz.17.oo oraz soboty, niedziele oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia.

10.  Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest rachunek.

11.  Klient ma prawo wprowadzić zmiany w zamówieniu bądź je wycofać do momentu ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail: informacje@antykwariat.bielsko.pl

12.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich(PLN)

13.  Antykwariat zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku formy płatności: przelew, dla którego nie uregulowano należności w odpowiedniej wartości i w przewidzianym dla nich terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

 

14.  Realizacja i wysyłka zamówienia następuje;
- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem, po tym jak Klient potwierdzi zamówienie e-mailem.
- w przypadku płatności przelewem, gdy na rachunku firmy zostanie odnotowana należna wpłata.

15.  Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 4dni roboczych licząc od daty potwierdzenia złożonego zamówienia.

16.  Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską lub kuriera.

17.  Klient przy składaniu zamówienia wybiera formę przesyłki; paczka priorytetowa lub ekonomiczna Poczty Polskiej lub przesyłka kurierska.

18.  Koszt przesyłki jest widoczny w momencie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją kosztów przesyłki.

19.  Wszystkie książki dostępne w ofercie są traktowane jako towar używany i jako takie nie
podlegają zwrotom. Ukryte wady w książkach tj. uszkodzenia nie podane w opisie książki np. brakujące lub niezadrukowane strony, mogą być podstawą do wymiany książki lub zwrotu pieniędzy w terminie 7dni.

Postępowanie reklamacyjne:
Reklamacja towaru winna być składana przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu  (rachunek,paragon) i dołączonym reklamowanym towarem na adres siedziby antykwariatu,     43-300  Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 13. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14-dni od daty jej wpłynięcia.
Procedura reklamacyjna kończy się;
a / uznaniem reklamacji – Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę na towar inny, wolny od wad.
b /odmową reklamacji – Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Antykwariatu do właściwego Sądu.

Reklamacje przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską ) Antykwariat może przyjąć od Klienta po upływie 14-dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez Pocztę Polską.
Reklamacje przesyłki (niedostarczenie przez Firmę kurierską ) Antykwariat może przyjąć od Klienta po upływie 2-dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem danej Firmy kurierskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez daną Firmę kurierską.

20. Klient ma  możliwość odstąpienia  od umowy zawartej na odległość bez podania  przyczyn, w terminie 14 dni. Wcześniej jednakże jego zamówienie (zgodnie z pkt.7 niniejszego Regulaminu ) zostanie anulowane.

21.  Wypełnienie formularza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane traktowane są jako poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do własnych danych oraz wprowadzania poprawek a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość  na adres informacje@antykwariat.bielsko.pl Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997roku”Ochronie danych osobowych”.

22.  Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

23.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 18.07.2003roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


 

 


Copyright © 2009     All rights reserved     created by wizja.net
Strona kojarzona ze słowami: antykwariat bielsko, antykwariat online, bielski antykwariat, antykwariat starodruki, antykwariat ryciny, antykwariat wydawnictwa naukowe